SPARTAKOVSKÝ KODEX

PRO HRÁČE

 • vždy hraji v duchu fair play
 • sdílím cíle klubu a svým chováním reprezentuji a podporuji svůj klub
 • respektuji trenéry, spoluhráče, rozhodčí i soupeře
 • omlouvám svou nepřítomnost na tréninku i zápasech
 • vždy potvrzuji nominaci do zápasů
 • platím včas příspěvky
 • sleduji klubový web a sociální sítě
 • dodržuji správnou životosprávu, zejména před zápasem a tréninkem
 • dodržuji zásady slušného a společenského chování
 • na klubové akce nosím týmové oblečení

PRO RODIČE A FANOUŠKY

 • vy všichni i my trenéři jsme partnery a společně vychováváme děti a dospívající
 • při vzájemné spolupráci dokážeme více
 • podporujte své děti
 • nezakazujte dětem FLORBAL, když se špatně učí, možná je to jediné prostředí, kde se cítí dobře
 • omlouvejte své děti z tréninků a zápasů včas
 • nevyjadřujte se negativně ke hře a nekřičte na děti, co ve které situaci dělat
 • rady při hře a o hře nechte na trenérovi, aby neměli hráči v hlavě zmatek
 • dbejte na správnou životosprávu dětí – co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí, zda mají dostatek kvalitního spánku
 • nevyjadřujte se negativně o týmu na veřejnosti a sociálních sítích, Vaše výhrady a konstruktivní kritiku směřujte k trenérům / vedení klubu

PRO TRENÉRY

 • trenér musí podat na tréninku i při zápase 100% výkon, stejně jako jeho svěřenci
 • trenér chodí na klubové akce v klubovém oblečení, včas a připraven
 • neustále se zdokonaluje v trenérské činnosti, zúčastňuje se školení a seminářů
 • dohlíží na dodržování sportovní koncepce
 • respektuje rozhodnutí klubového vedení – zúčastňuje se schůzek s vedením klubu a interních seminářů
 • trenér přistupuje ke všem svěřeným hráčům individuálně a spravedlivě
 • pracuje koncepčně  na zlepšení výkonnosti svých svěřenců v rámci koncepce a plánů
 • komunikuje s rodiči ohledně vývoje hráče, jeho školních výsledků, nominací na zápasy a docházky na tréninky
 • vždy včas zajistí nominaci na zápasy a turnaje – kontaktuje rodiče a hráče
 • informuje se ve vlastním zájmu o novinkách a změnách, které vydává Český florbal