SPRING CUP 2020

4. ročník florbalového turnaje mladších žáků

Pořadatel: FBC Bílovec

Termín: 8. – 9. 5. 2020

Místo: SH Komenského, Bílovec

Pořadatelé: Martin Scholz, Tomáš Zbořil

Účastníci: 8 družstev kategorie mladších žáků. Přednost bude dána dříve přihlášeným družstvům. Pořadatel si však vyhrazuje právo odmítnout účast jakéhokoliv týmu bez udání důvodu.

Rozhodčí: 3 – 4 rozhodčí delegovaní klubem FBC Spartak Bílovec s licencí pod ČFbU

Startovné: 3000,-Kč (zaplacené do 6. 4. 2020)

Přihlášky: přihlášky do turnaje zasílejte nejpozději do 27. 3. 2020 na e-mail: m.scholz@email.cz

Úhrada: startovné je nutné uhradit nejpozději do 6. 4. 2020 bankovním převodem na účet, který bude daným účastníkům rozeslán individuálně. Týmy, jež zašlou přihlášku v daném termínu a neuhradí startovné, budou okamžitě nahrazeny náhradníky.

Ceny: 1. – 3. místo – pohár, věcná cena; nejlepší hráč a brankář – plaketa, věcná cena