Od pondělí 5. října se omezují sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy!

Žádáme tedy rodiče, rodinné příslušníky a fanoušky o dodržování tohoto nařízení a do haly nevstupujte ani na zápasy, ani na tréninky. Pouze můžete přivést své dítě k hale, kde si jej po tréninku nebo turnaji opět vyzvednete. Děti po vstupu do prostoru haly musí mít zakryté dýchací cesty rouškou nebo jiným způsobem. Roušku odloží pouze během sportování. Při odchodu musí mít opět roušku nasazenou.

Poučte prosím své děti, jak se mají v této situaci zachovat a vybavte je rouškou.

Martin Scholz, předseda klubu